SkåneFolk Youth Ensemble

bjuder på högklassig ung folkmusik och dans - på sommaren, i form av Världens bästa sommarjobb! och resten av året som en frivillig ensemble som träffas sex gånger under året.

Nu drar YEAR EDITION 2013/2014 igång! Hög tid att anmäla sig. Läs mer under var med.

 

SkåneFolk Youth Ensemble har gjort sig kända för sina konstnärligt utmanande föreställningar som vi presenterar med glädje, skicklighet och sällan skådad energi. Föreställningarna bygger huvudsakligen på traditionella melodier och danser, men i ensemblen möter traditionen det nutida samhället och den mångfald av konstnärliga uttryck som vi omges av.

Musiken arrangeras med influenser från en mängd musikgenrer (klassisk musik, rock, pop etc), mycket utifrån deltagarnas egen musikbakgrund, och dansen tar sitt ursprung i folkliga rörelsemönster, men inspireras också fritt av andra moderna dansformer.

I våra föreställningar är vi också angelägna om att inte bara berätta en historia i det förflutna, utan välja ämnen och huvudpersoner som ger oss möjlighet att behandla problemställningar som är aktuella även i dag. 2011 års föreställning behandlade resanderomernas situation i Sverige historiskt och idag, och 2012 års sommarföreställning belyste situationen för funktionshindrade, både i samhället i allmänhet och inom musik och dans i synnerhet.

Upp